Lege

Lege, dr. med. Knut Ståle Erga

Spesialist i Hjertesykdommer, Indremedisin, Anestesi og Intensivmedisin


Variert sykehuserfaring 1982-okt 2007 med betydelig invasiv erfaring coronart og arytmimessig.

Forskningsopphold USA ett år 1997-98 med flere månedsopphold senere.

BAKGRUNN


Cand. med. des 1981
Turnustjeneste Stavanger og Rogaland s.h. 1982 med distriktsturnus i Solund jan-juli 1983.
Militærtjeneste i Marinen 1983-1984.
Foreign Medical Graduates Examination in the Medical Sciences (FMGEMS), Boston, jan 1985 (Bestått 2dg ex.)
Spesialist Anestesi/Intensivmedisin aug 1989
Spesialist Indremedisin des 1993
Spesialist Kardiologi sept 1995

Forskningsopphold ved University of Florida ett år 1997-98 med flere månedsopphold senere ved University of Florida, Gainesville og Penn State, Hershey.
Dr. med. juni 2001 (Universitetet i Bergen og University of Florida, Gainesville. Stipendiat UiB og Norwegian Council on Cardiovascular Diseases mars 1996-jan 2000). 
Thesis title:  Aspects of endothelial function. An experimental study of effects on key parameters of blood-tissue exchange by the neutrophil- released mediators lactoferrin, hydrogen peroxide, adenosine and ATP.
Variert sykehuserfaring med også betydelig invasiv erfaring coronart og arytmimessig (Bl.a. overlege ved Arytmisenteret, HUS, febr 2000-okt 2007).
Anestesitjeneste ved Haukeland, Harstad, Rogaland og Hammerfest s.h., Indremedisin ved Haukeland og Rogaland s.h. og Kardiologi ved Haukeland og Linkøping s.h.

Lege i Norsk Luftambulanse som 1/3 av vaktarbeidstid 1987-1990 med også deltagelse i redningshelikoptertjenesten fra Sola i samme periode.
Privat spesialistpraksis innen Helse Vest siden okt 2007.