Hjem

Vestlandsk Hjertesenter AS

ENDRINGER UNDER CORONA PANDEMIEN PER 261022:

  -Drift som normalt, men Spirometri (pusteprøve) utføres i meget begrenset grad.

  -Ved mistanke om infeksjon, bes du avbestille planlagte time.

  • Driftstilskudd Helse Vest
  • Tar kun imot pasienter henvist fra sykehus og andre leger
  • Tilstreber reduksjon i fremtidig hjerte-kar risk ved  optimalisering av risikofaktorer ved livsstilsråd og medikamenter i samråd med pasienten, noe som ofte medfører statinbehandling

  Viktig før konsultasjon:

  • Se under UNDERSØKELSER for nødvendig informasjon før de ulike konsultasjonsformene
  • God vurdering krever korrekt oversikt over medikamentell behandling (mine medikamenter, helsenorge.no)
  • Siste blodprøvesvar med LDL kolesterolnivå ønskelig til full vurderingstime (fra eks helsenorge.no)
  • Fremtidig hjerte-kar risiko og forbedringspotensiale for denne formidles herfra mest mulig konkret (inkl formidling av overvekt og øvrig uheldig livsstil)
  • Endre time via å klikke på KONTAKT over og klikk på Timeavtaler.

  Aktivering av elektronisk meldingsutsendelse herfra

  • For å få medisinske vurderinger herfra tilsendt elektronisk, registrerer du deg ved å klikke her.
  • Sensitive opplysninger krever pålogging via bank-ID og vil hver gang belastes legekontoret med 3 kroner.
  • Ikke sensitive pålogginger (eks sjekk av time), bes utført via Engangspassord for mobil (koster 1kr for pasienten)
  • Tjenesten er via CGM-eide besøklegen.no, men på noe sikt forhåpentligvis via helsenorge.no som dessverre ikke er tilgjengelig for privatpraktiserende spesialister per 300721 (men for allmennleger og sykehus.....).