Hjem

Vestlandsk Hjertesenter

OBS Ny E-postadresse fra 240523: post@vestlandskhjertesenter.no

OBS Dr Kjetil Dale overtok praksisen fra 161023

Jeg takker for mange givende år i praksisen og gir stafettpinnen over til Dale som kommer fra Bergen med erfaring fra Haukeland og St Olav samt flere år i spesialistpraksis i Trondheim. (Men en Bergenser kommer ofte hjem til slutt....)


Navnet på praksisen blir Vestlandsk Hjertesenter (uten AS) med registrert eier ENK K.Dale


Nettsiden vil bli oppgradert før sommer 2024. Funksjonalitet skal være som tidligere.


Drift noe redusert pga gradvis avvikling av praksis i Trondheim.

Slavomira Myking er ny helsesekretær siden 179823. 

Jeg vil vikariere litt for Dr Dale i overgangsfasen og trolig noe lenger også!

 • Driftstilskudd Helse Vest
 • Tar kun imot pasienter henvist fra sykehus og andre leger
 • Tilstreber reduksjon i fremtidig hjerte-kar risk ved  optimalisering av risikofaktorer ved livsstilsråd og medikamenter i samråd med pasienten, noe som ofte medfører statinbehandling

Viktig før konsultasjon:

 • Se under UNDERSØKELSER for nødvendig informasjon før de ulike konsultasjonsformene
 • God vurdering krever korrekt oversikt over medikamentell behandling (mine medikamenter, helsenorge.no)
 • Siste blodprøvesvar med LDL kolesterolnivå ønskelig til full vurderingstime (fra eks helsenorge.no)
 • Fremtidig hjerte-kar risiko og forbedringspotensiale for denne formidles herfra mest mulig konkret (inkl formidling av overvekt og øvrig uheldig livsstil)
 • Endre time via å klikke på KONTAKT over og klikk på Timeavtaler.

Aktivering av elektronisk meldingsutsendelse herfra

 • For å få medisinske vurderinger herfra tilsendt elektronisk, registrerer du deg ved å klikke her.
 • Sensitive opplysninger krever pålogging via bank-ID og vil hver gang belastes legekontoret med 3 kroner.
 • Ikke sensitive pålogginger (eks sjekk av time), bes utført via Engangspassord for mobil (koster 1kr for pasienten)
 • Tjenesten er via CGM-eide besøklegen.no, men på noe sikt forhåpentligvis via helsenorge.no som dessverre ikke er tilgjengelig for privatpraktiserende spesialister per 300721 (men for allmennleger og sykehus.....).