Hjem

Vestlandsk Hjertesenter AS

ENDRINGER UNDER CORONA PANDEMIEN PER 190221:

  -Per 190221 er driften nær normalen med ekstra smittevernstiltak inkl munnbind for alle.

  -Spirometri (pusteprøve) er kuttet ut pga økt dråpesmitterisiko.

  -Ved mistanke om infeksjon eller kriterier for karantene, bes du avbestille planlagte time.

  -Minimaliser smitterisiko ved å følge offentlige anbefalinger og sunn fornuft.

  -Maximaliser avstand og minimaliser kontaktpunkter!!!

  • Driftstilskudd Helse Vest
  • Tar kun imot pasienter henvist fra sykehus og andre leger
  • Tilstreber reduksjon i fremtidig hjerte-kar risk ved  optimalisering av risikofaktorer ved livsstilsråd og medikamenter i samråd med pasienten, noe som ofte medfører statinbehandling

  Viktig før konsultasjon:

  • Se under UNDERSØKELSER for nødvendig informasjon før de ulike konsultasjonsformene
  • God vurdering herfra krever korrekt oversikt over medikamentell behandling
  • Siste blodprøvesvar med LDL kolesterolnivå ønskelig til full vurderingstime (fra eks helsenorge.no)
  • Fremtidig hjerte-kar risiko og forbedringspotensiale for denne formidles herfra mest mulig konkret (inkl formidling av overvekt og øvrig uheldig livsstil
  • Endre time via klikk på KONTAKT over og klikk på Timeavtaler.

  Aktivering av elektronisk meldingsutsendelse herfra

  • For å få medisinske vurderinger herfra tilsendt elektronisk, registrerer du deg ved å klikke her.
  • Sensitive opplysninger krever pålogging via bank-ID og vil hver gang belastes legekontoret med 3 kroner.
  • Ikke sensitive pålogginger (eks sjekk av time), bes utført via Engangspassord for mobil (koster 1kr for pasienten)
  • Tjenesten er via CGM-eide besøklegen.no, men på noe sikt forhåpentligvis via helsenorge.no som dessverre ikke er tilgjengelig for privatpraktiserende spesialister per 250121 (men for allmennleger og sykehus.....).

  This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

  Akseptere