Om oss

Medarbeidere

Dr. med Knut Ståle Erga pensjonert fra 161023 og Dr Kjetil Dale har overtatt


Spesialist i Hjertesykdommer, Indremedisin og Anestesi/Intensivmedisin 


Foretar ultralydundersøkelser og kliniske undersøkelser.

Rapporterer alle vurderinger til henvisende lege og fastlege i samråd med pasienten selv.

Dagmara

Rembelska har gått over i ny stilling og helsesekretær Slavomira Myking har overtatt