Timeavtaler

Her kan du selv sjekke eller endre timeavtaler via on-line timebok

  • Du blir selv ansvarlig for ny time ved avbestilling.

NB! Alltid bruke telefon, sms eller e-post ved mindre enn 2 arbeidsdager til time.

Ny Bruker 

  • Klikk på knappen under

Sjekke time

  • Klikk på Mine timer teksten

Endre time

  1. Velg alltid Avbestilling før bestilling av nytt timetidspunkt
  2. Velg Bestille legetime
  3. Finn ledig time av riktig type- Lege, 24t EKG eller 24t BT
  4. Velg ledig time og kontroller at den er av samme type