Timeavtaler

Her kan du selv sjekke eller endre timeavtaler via on-line timebok

  • Du blir selv ansvarlig for ny time ved avbestilling.

NB! Alltid bruke telefon, sms eller e-post ved mindre enn 2 arbeidsdager til time.

Ny Bruker 

  • Klikk på knappen under

Sjekke time

  • Klikk på Mine timer teksten

Endre time

  1. Velg alltid Avbestilling før bestilling av nytt timetidspunkt
  2. Velg Bestille legetime
  3. Finn ledig time av riktig type- Lege, 24t EKG eller 24t BT
  4. Velg ledig time og kontroller at den er av samme type 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Akseptere