E-Post

E-Post for å eksempelvis endre eller avbestille time


  • Oppgi navn og fødselsdato, samt time som skal endres og tidsrom som passer/ev ikke passer for ny time