info-24T-EKG

24 t-EKG (Hjerterytme-registrering)

Det er satt av time til deg for å bli koblet til 24t-EKG (ev. 48timer) for registrering av hjerterytmen.


Viktig å angi tidspunkt for symptomer og beskrive disse best mulig. (Følelse av plutselig på/av hjertebank med rask frekvens? Regelmessig eller uregelmessig? Kraftige spredte dunk/følelse av at hjertet hopper over slag? Ledsagende kortpustethet eller følelse av å ikke få fylt lungene helt med luft?


HVIS TIMEN IKKE PASSER, bes du forstrinnsvis selv både avbestille og finne ny time under KONTAKT og så TIMEAVTALER

Husk først å avbestill timen din før du velger ny !


Vi bestreber oss på å holde noen ledige timer på e-portal for å muliggjøre bytte, men pass på at timen som blir valgt er rett type. 

Generell ventetid er ellers stort sett lang på ca.4-6 mnd.


Alternativt, om dette ikke lar seg gjøre, 

  1. e-post: post@vestlandskhjertesenter.no, 
  2. SMS til: 91906741 for fødselsdato på liketall 91906742 for fødselsdato på oddetall
  3. Direkte telefon til tlf.:  55 32 11 75; telefontid kl. 09.00 - 10.00 og 13.00 - 14.00.Ved uteblivelse fra timen uten avbestilling minst 24 timer før, vil du dessverre måtte bli belastet med kr 351- konsultasjonstaksten.

Du må ha en løs overdel på deg dette døgnet.  (evt. Bh må være uten spiler !)


INNLEVERING

Tidspunkt for innlevering dagen etter blir avtalt når du kobles til.

Hvis du har time her en fredag, tar du utstyret av selv på lørdag (eller søndag ved 48t registrering), og leverer det inn mandag morgen til fysisk person på kontoret.


Meget viktig å ikke dra i ledningene, men i kontaktknapp-punktet for ikke å skade ledningene (som vil kunne gi betydelige støysignaler i en periode før det oppdages og ledningene som følge av dette kasseres)


BETALING

Betaling skjer ved innlevering av apparatet.

Priser følger de til enhver tid gjeldene takster. Dvs egenandel samt utstyrstakst samt ev prøvetakingsgebyr. Totalt oftest 446.- kr per sept 2019.

Hvis du har frikort må dette forevises. Du betaler da bare for forbruksmateriell og ev.prøvetaking.

På grunn av regnskapsmessige forhold, ber vi om at det ikke benyttes kontanter. 

Systemet aksepterer kun kort (debet, ev.giro). Systemet vårt tar dessverre ikke kredittkort.


PARKERING: gratis parkering i 2 timer langs hovedvei og på kortsiden av huset ved apotek (mot Bergen by).
Med vennlig hilsen

Dr.med.Knut Ståle Erga

Spesialist Hjertesykdommer, Indremed. og AnestesiTilbake