Info-24T-BT

24 t-BT (Døgn-blodtrykksregistrering).

Det er satt av time til deg for å bli koblet til 24t-BT.

Natt BT er av minst like stor verdi som 24t BT verdien. Undersøkelsen er mye mer informativt enn vanlig kontor BT med normalverdi <130/80 og med natt BT mellom 10-20% lavere enn dag BT. 


HVIS TIMEN IKKE PASSER, bes du forstrinnsvis selv både avbestille og finne ny time under KONTAKT og så TIMEAVTALER

Husk først å avbestill timen din før du velger ny !


Vi bestreber oss på å holde noen ledige timer på e-portal for å muliggjøre bytte, men pass på at timen som blir valgt er rett type. 

Generell ventetid er ellers stort sett lang på ca.4-6 mnd.


Alternativt, om dette ikke lar seg gjøre, 

  1. e-post: post@vestlandskhjertesenter.no, 
  2. SMS til: 91906741 for fødselsdato på liketall 91906742 for fødselsdato på oddetall
  3. Direkte telefon til tlf.:  55 32 11 75; telefontid kl. 09.00 - 10.00 og 13.00 - 14.00.


Ved uteblivelse fra timen uten avbestilling minst 24 timer før, vil du dessverre måtte bli belastet med kr 351 konsultasjonstaksten.


MÅLING

Du må ha en løs overdel på deg dette døgnet. (blodtrykksmansjett på ve.overarm). 

Armen må være helt i ro når målingen  foregår uten muskelspenninger som kan påvirke BT verdiene.


INNLEVERING

Tidspunkt for innlevering dagen etter blir avtalt når du kobles til.

Hvis du har time her en fredag, tar du utstyret av selv på lørdag, og leverer det inn mandag morgen til fysisk person på kontoret.                                                                 


BETALING

Betaling skjer ved innlevering av apparatet.

Priser følger de til enhver tid gjeldene takster. Dvs egenandel samt utstyrstakst samt ev prøvetakingsgebyr. Totalt oftest 446.- kr per sept 2019.

Hvis du har frikort må dette forevises. Du betaler da bare for forbruksmateriell og ev. prøvetaking.

På grunn av regnskapsmessige forhold, ber vi om at det ikke benyttes kontanter. 

Systemet aksepterer kun kort (debet, ev.giro). Systemet vårt tar dessverre ikke kredittkort.


PARKERING: gratis parkering i 2 timer langs hovedvei og på kortsiden av huset ved apotek (mot Bergen by).


Med vennlig hilsen

Dr.med.Knut Ståle Erga

Spesialist Hjertesykdommer og Anestesi


Tilbake