Hjem

Vestlandsk Hjertesenter AS


SOMMERFERIE 0108-300820!!!

Endringer under pandemisituasjonen:

  Situasjonen er per 310720 rimelig stabil. Våre kontroller og nyvurderinger går nesten  som normalt med ekstra desinfeksjonstiltak. Spirometri (pusteprøve) er kuttet ut pga risk for dråpesmitte.

  Ved mistanke om infeksjon eller kriterier for karantene, bes du naturligvis avbestille planlagte time.

  Minimaliser smitterisk ved å følge offentlige anbefalinger og sunn fornuft. OBS dagligvarebutikker!!!

  • Driftstilskudd Helse Vest
  • Tar kun imot pasienter henvist fra sykehus og andre leger
  • Tilstreber reduksjon i fremtidig hjerte-kar risk ved  optimalisering av risikofaktorer ved livsstilsråd og medikamenter i samråd med pasienten, noe som ofte medfører statinbehandling

  Viktig før konsultasjon:

  • Se under Undersøkelser for nødvendig informasjon før de ulike konsultasjonsformene
  • God vurdering herfra krever korrekt oversikt over medikamentell behandling
  • Siste blodprøvesvar med LDL kolesterolnivå ønskelig til full vurderingstime (fra eks helsenorge.no)
  • Fremtidig hjerte-kar risiko og forbedringspotensiale for denne formidles herfra mest mulig konkret (inkl formidling av overvekt og øvrig uheldig livsstil

  Aktivering av elektronisk meldingsutsendelse herfra

  • Gå inn på kontakt, så timeavtaler og registrer deg via klikk på Sjekk timen, slik at du kan få medisinske vurderinger herfra tilsendt elektronisk.
  • Sensitive opplysninger krever pålogging via bank-ID og vil hver gang belastes legekontoret med 3 kroner.
  • Ikke sensitive pålogginger (eks sjekk av time), bes utført via Engangspassord for mobil (koster 1kr for pasienten)
  • Tjenesten er via CGM-eide besøklegen.no, men på noe sikt forhåpentligvis via helsenorge.no som dessverre ikke er tilgjengelig for privatpraktiserende spesialister per 310720 (men for allmennleger og sykehus.....).

  Dr. med Knut Ståle Erga

  Spesialist Hjertesykdommer, Indremedisin og Anestesi

  55 32 11 75


  Nattlandsveien 89, 3.etg., 5094 Bergen


  post@vestlandskhjertesenter.nhn.no

  This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

  Akseptere