Velkommen til Vestlandsk Hjertesenter sin hjemmeside.

Denne siden er under omarbeidelse!

Må ikke bruke knappene på forsiden (Legetime og Andre henvendelser) da vi har skiftet journalleverandør.

Denne siden blir bare funksjonell via innlogging på besøklegen.no (http://www.besøklegen.no/eportal/)

besøklegen.no gir mulighet til å:

1) Sjekke oppsatte timer til lege og 24t EKG eller 24t BT.

2) Ombestille allerede oppsatte timer ved først å avbestille og så sette seg opp på en ledig e-portaltime av samme type. (Det er tre ulike avtaletyper som nevnt i punkt 1).

Må gjøres minimum 2 arbeidsdager før oppsatte time. Ved mindre enn 2 arbeidsdager til oppsatte time bes telefon eller sms benyttet.

Alternativt vil dette kunne gjøres via sms direkte til vårt telefonnummer etter 180719 eller via e-post til: post@vestlandskhjertesenter.nhn.no

Navn og fødselsdato bes alltid oppgitt.

Om du ved avbestilling ønsker å avslutte oppfølging hos oss, ber vi om at det spesifiseres.

 

Timepåminnelse  via SMS kommer to døgn før timen i tillegg til skriftlig innkallingsbrev som sendes ut minst 3uker før timen.

 

Ved akutt sykdom må vanlige akuttmedisinske tjenester benyttes.

 

All behandling skjer i samarbeide med fastlege eller annen primærlege, ev med sykehus.

Som en spesialistpraksis innen Helse-Vest systemet, tar vi bare imot pasienter etter henvisning fra leger ved sykehus eller i allmenn og spesialistpraksis utenfor sykehus.

For å prioritere tiden best mulig, ber vi om at fastlege/primærlege benyttes for rutinemessige reseptfornyelser (også av medikamenter som primært ble skrevet ut her, men da OBS på at doseringer ved eks 1/2 og 1,5tbl dgl ofte kan bli feilaktige om ikke dette opplyses spesifikt om til fastlegekontoret).

Det er mange som ønsker å nå oss, og vi kan derfor bare svare på nødvendige telefoner i telefontiden fra kl 09-10 og 13-14 (men ber om telefon bare når SMS eller e-post ikke kan fungere.

Åpningstider

Mandag til fredag 08-15.30.
Sommerferie 05-300819
Telefontid 09-10 og 13-14 mandag til fredag.
Ber om at sms til 55321175 brukes mest mulig (funksjonelt etter 180719), alternativt e-post (post@vestlandskhjertesenter.nhn.no) brukes der direkte telefonkontakt ikke er nødvendig.

Adresse

Vestlandsk Hjertesenter AS
Nattlandsveien 89, 3. etg.
5094 Bergen
Samme inngang som Landås Legesenter (I etasjen over oss).
Parkering 1,5timer (Parkeringsautomat for lapp i ustand per 090719).
Parkering på nordsiden av bygget mot sentrum samt langs bygget mot hovedveien (siste var forbudt i en periode tidligere, men er nå tillatt).
Vis kart

Kontakt oss

Vestlandsk Hjertesenter AS
Nattlandsveien 89, 3. etg.
5094 Bergen
Vestlandsk Hjertesenter AS: 55321175