Velkommen til Vestlandsk Hjertesenter sin hjemmeside.

Denne siden blir per 190919 snarlig overført til ny hjemmeside som vi selv administrerer.

Fraråder bruk av dyr SMS tjeneste (kr 6 per melding) angitt av nåværende hjemmesideleverandør (som jeg ikke kan slette)

 

Ber dere derfor nå ikke bruke SMS via Helserespons/besøk legen.no, men sende e-post direkte til post@vestlandskhjertesenter.nhn.no

eller sende SMS til mobilnummer 91906741 eller 91906742

 

Innlogging på besøklegen.no (http://www.besøklegen.no/eportal/)

gir mulighet til å:

1) Sjekke oppsatte timer til lege og 24t EKG eller 24t BT.

2) Ombestille allerede oppsatte timer ved først å avbestille og så sette seg opp på en ledig e-portaltime av samme type. (Det er tre ulike avtaletyper som nevnt i punkt 1).

Må gjøres minimum 2 arbeidsdager før oppsatte time. Ved mindre enn 2 arbeidsdager til oppsatte time bes telefon eller sms benyttet.

Navn og fødselsdato bes alltid oppgitt.

Om du ved avbestilling ønsker å avslutte oppfølging hos oss, ber vi om at det spesifiseres.

Timepåminnelse  via SMS kommer to døgn før timen i tillegg til skriftlig innkallingsbrev som sendes ut minst 3uker før timen.

 Ved akutt sykdom må vanlige akuttmedisinske tjenester benyttes.

 

All behandling skjer i samarbeide med fastlege eller annen primærlege, ev med sykehus.

Som en spesialistpraksis innen Helse-Vest systemet, tar vi bare imot pasienter etter henvisning fra leger ved sykehus eller i allmenn og spesialistpraksis utenfor sykehus.

For å prioritere tiden best mulig, ber vi om at fastlege/primærlege benyttes for rutinemessige reseptfornyelser (også av medikamenter som primært ble skrevet ut her, men da OBS på at doseringer ved eks 1/2 og 1,5tbl dgl ofte kan bli feilaktige om ikke dette opplyses spesifikt om til fastlegekontoret).

Det er mange som ønsker å nå oss, og vi kan derfor bare svare på nødvendige telefoner i telefontiden fra kl 09-10 og 13-14 (men ber om telefon bare når SMS eller e-post ikke kan fungere.

Åpningstider

Mandag til fredag 08-15.30.

Telefontid 09-10 og 13-14 mandag til fredag.

Adresse

Vestlandsk Hjertesenter AS
Nattlandsveien 89, 3. etg.
5094 Bergen
Samme inngang som Landås Legesenter (I etasjen over oss).
Parkering 1,5timer (Parkeringsautomat for lapp i ustand per 090719).
Parkering på nordsiden av bygget mot sentrum samt langs bygget mot hovedveien (siste var forbudt i en periode tidligere, men er nå tillatt).
Vis kart

Kontakt oss

Vestlandsk Hjertesenter AS
Nattlandsveien 89, 3. etg.
5094 Bergen
Vestlandsk Hjertesenter AS: 55321175