Hjem

Vestlandsk Hjertesenter AS

  • Driftstilskudd Helse Vest
  • Tar kun imot pasienter henvist fra sykehus og andre leger
  • Tilstreber reduksjon i fremtidig hjerte-kar risk ved  optimalisering av risikofaktorer ved livsstilsråd og medikamenter i samråd med pasienten som ofte medfører statinbehandling

Viktig før konsultasjon:

  • Nødvendig informasjon før de ulike konsultasjonsformene finnes under Undersøkelser
  • God vurdering herfra krever korrekt oversikt over medikamentell behandling
  • Fremtidig hjerte-kar risiko og forbedringspotensiale for denne formidles herfra mest mulig konkret (inkl formidling av overvekt og øvrig uheldig livsstil)
  • Siste blodprøvesvar med LDL kolesterolnivå ønskelig til full vurderingstime (fra eks helsenorge.no)

55 32 11 75


Nattlandsveien 89, 3.etg., 5094 Bergen


post@vestlandskhjertesenter.nhn.no

Dr. med Knut Ståle Erga

Spesialist Hjertesykdommer, Indremedisin og Anestesi

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Akseptere