24t EKG og 24t BT


Det leveres ut skjema herfra for utfylling av medikamentliste og navn/fødselsdato.

Videre må navn på fastlegen og eget oppdatert mobiltelefonnummer angis for å muliggjøre sikker rask kontakt ved behov.

Medikamenter skal ikke taes med.

Ev. utskrivelsepapirer eller epikriser fra nylige sykehusopphold (som har skjedd etter siste fulle vurdering her), er meget nyttige å ta med.

Ta på løse klær for overkroppen da både BT mansjett og EKG ledninger ikke bør komme i klem av klærne.

Likeledes bør BH ikke være stram/ha metallspiler da dette kan føre til mye elektrisk støy under 24t EKG registrering (gjelder ikke 24t BT).

 

Ved 24t EKG er det meget viktig å angi ev symptomer på hjerterytmeforstyrrelse samt tidspunkt.

Om ingen symptomer er det viktig å krysse av både på dette og om det ev også er som vanlig eller bedre enn vanlig. Dvs mer enn ett kryss ere mulig!

Bare registreringer med samtidige symptomer i registreringsdøgnet kan sikkert avklare om tidligere symptomer skyldes hjerterytmeforstyrrelse

 

Ved endringer i behandling styrt herfra, vil resepter oftest skrives ut av oss med info om dette til pasient.

Alternativt blir reseptutskrivelse overlatt til annen lege som har bedre tilgang til viktige blodprøvesvar og opplysninger forøvrig om dette anses nødvendig for en mest mulig sikker behandling med enkelte medikamenter.

For å prioritere tiden best mulig, ber vi om at fastlege/primærlege benyttes for rutinemessige reseptfornyelser (også av medikamenter som primært ble skrevet ut her).

Per 181017 er det trolig svært langt frem til at blodprøver tatt av en lege er tilgjengelig for en annen lege med mindre navnet på denne legen angis for kopi av prøvesvar ved innsendelse av prøvene.

Vi sender alltid vurderingen til pasienten og fastlege ved 24t BT uten ekstrakostnad, mens 24t EKG beskrivelsen er så fagpreget at denne vurderingen bare sendes på forespørsel (og mot et ekspedisjonsgebyr)

Pasienten blir etter 24t EKG og 24t BT kontaktet direkte av lege eller sykepleier om det blir funnet nødvendig.

Åpningstider

Mandag til fredag 08-15.30.
Sommerferie 05-300819
Telefontid 09-10 og 13-14 mandag til fredag.
Ber om at sms til 55321175 brukes mest mulig (funksjonelt etter 180719), alternativt e-post (post@vestlandskhjertesenter.nhn.no) brukes der direkte telefonkontakt ikke er nødvendig.

Adresse

Vestlandsk Hjertesenter AS
Nattlandsveien 89, 3. etg.
5094 Bergen
Samme inngang som Landås Legesenter (I etasjen over oss).
Parkering 1,5timer (Parkeringsautomat for lapp i ustand per 090719).
Parkering på nordsiden av bygget mot sentrum samt langs bygget mot hovedveien (siste var forbudt i en periode tidligere, men er nå tillatt).
Vis kart

Kontakt oss

Vestlandsk Hjertesenter AS
Nattlandsveien 89, 3. etg.
5094 Bergen
Vestlandsk Hjertesenter AS: 55321175